Müslümanlık Adına Öldürür Mü?

Mustafa Ünalan

 Hiçbir kimse bir başkasını, İslam’ı kendisinin anladığı gibi algılayıp yaşamadığından ötürü tekfir edemez.”

“Kendilerinden olmayan herkesi tekfir ederek ötekileştiren anlayış, İslam dünyasının kalbine bir hançer gibi saplanmış durumdadır…”Her Müslümanımdiyen grupbir başka grubu AllahuEkber diye Müslümanlık adına öldürür mü? Enam süresi 159-Dinlerini bölük bölük edip her biri bir kişinin taraftarı olmuş olanlar var ya, sen hiçbir konuda onlardan olamazsın. Onların işi Allah’a kalmıştır. Daha sonra Allah, onların yaptıklarını kendilerine bildirecektir.

“Hiçbir strateji, Müslüman kanının dökülmesini önlemekten daha değerli değildir…”

“Tarihte Endülüs ve Maveraünnehir medeniyetlerini kaybettik, şimdi de, Bağdat, Yemen medeniyetlerini kaybediyoruz…”Akan kanın Sünni’siŞii’si olmaz, akan kan kardeşkanıdır…”

“Birbirimizi suçlamakla bölgemizdeki ateşi söndüremeyiz…””Her Müslümanımdiyen gurupbir başka gurubu ALLAHU Ekber diye ALLAH, kitapresuldiyen kardeşlerini bizden değildiye öldürür mü? Rum süresi 32-Birilerine bağlanarak dinlerini bölenlerden olmayın. Her cemaat kendinde olanla övünüp durur.

“Cihat, terörün, vahşetin ve öldürmenin değil, diriltici bir gayretin hayat veren bir mücadelenin adıdır…”Allah’ın dini iki kelime üzerine kurulmuştur. Allah’ın tekliği ve ümmetin birliği…

“Geliniz, topraklarımıza ekilen fitne tohumlarının daha fazla filizlenmesine izin vermeyelim…”“Müslümanların vahdetini, uhuvvetini ve maslahatını ön planda tutmak ve bu uğurda her türlü riski alarak hakkı, hakikati, adaleti ve ahlakı savunmak âlimin ve Müslümanların tavrı olmalıdır…”“Bizler bu dinin şiarını üstünde taşıyan mümin ve ilim insanları olarak maalesef ‘Hac menasikini ifa ederken karınca öldürmenin hükmünü’ uzun, uzun izah ettik ve ama masum insanları katletmenin haramlığını ve ‘bir insanı haksız yere öldürmenin bütün insanlığı öldürmek olduğunu’ haykırmayı ihmal ettik.”

“Birbirimizi suçlamakla bölgemizdeki ve ülkemizdeki ateşi söndüremeyiz…”“Şii de olsun Sünni de olsun ama hepsi bir arada tek ümmet olsun…”“Şia ve Sünne arasındaki ihtilafı 14 asırdır çözemediğimize göre ve bundan sonra da çözemeyeceğimize göre, Sünni’siyleŞii’siyle ey İslam Uleması! Geliniz bu ihtilaftan çatışma üretmek yerine farklılıklarımızı olduğu gibi kabul edin, bunu kanlı çatışmalara bahane kılmayın.” “Geliniz, küfrün karşısında tek ses, hainin karşısında tek yürek, zalimin karşısında tek bilek olalım…”

Küresel Siyonizm, gözlerini bize dikmiş duruyorken tarihin sayfalarındaki ihtilaflı konuları o gündeme taşımanın ne yararı var?“Mezhebimizin ve ideolojimizin değil, İslam’ın tevhit anlayışının yayılmasını esas alın alalım.”“Ya Rabbi, sen kalplerimizi birleştir, saflarımızı sıkılaştır, mazlum ümmetleri necata erdir, Ümmeti İslam’ı tevhit üzere sabit kıl…”Âmin...

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı