Kurban Nedir?

Mustafa Ünalan

Yakın olmak demektir, kurbanın kelime anlamı kurbiyet,karube yakın olmak anlamlarındadır, Kurban üç şeye yakın olmayı öğreten bir ibadettir. Bir Allah’a yakın olmayı, fıtratına yakın olmayı, üç diğer insanlara yakın olmayı öğretir, kurban Adem oğlunun ilk ibadetlerindendir, Kuran’da iki Adem oğlunun Allah’a kurban sunduklarını,bunuda Allah’a yakın olmak için yaptıklarını,ikisininde aynı ibadeti yapmak istediği halde birinki kabul edilirken, diğerinkisi ret ediliyor. Maide süresi (27)

Onlara Âdem’in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat: Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, diğerine, "Andolsun seni öldüreceğim!" dedi.

O da dedi ki: "Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Birde Hac süresindeki bu ayet Allah’a ibadetinde samimi ve takvalı olanı ayırt eder, Hac süresi 37:ALLAH'a ne onların etleri, ne de kanları ulaşır; O'na ancak sizin erdemli davranışınız ulaşır. Onları böylece sizin hizmetinize vermiştir ki, sizi doğruya ulaştırdığı için Allah’ın büyüklüğünü anasınız. Kurban kesmek şu ayetlere görede farzdır. Hac süresi 26 dan 33 e kadar hacdaki kesilen kurban anlatılır.

Hac süresi 34 de ise her ümmete kurbanı gerekli kıldık der, eğer sünnet olsa idi her ümmet yerine Muhammed’e ve onun ümmetine demesi demeliydi, oysa her ümmete diyerek tüm peygamberlerin ümmetini anlatıyor yüce ALLAH. Hacda ki kurbanın detayında anlatırken iki sınıftan söz ederken, ederinden yiyin hem fakirlere yedirin derken, farz olan kurbandaki detay da ise üç sınıftan bahsediyor, siz yiyin,kanaatkâr olanlara yedirin ve ayrıca çok zor durumda olana yedirin diyerek ayırım yapılıyor.

Ve Kevser süresinde ise, hayvanın boğazlanması anlatılır. Birde hayvan savunucuları yılbaşında kesilen hindilere, aranalarda kılıçlarla oklarla oklanarak öldürülen boğalara öküzlere ve kendilerinin yedikleri etlere, hadda kendilerinin ve karılarının giydiği kürklerin hayvanlar katlederek yapıldığını hiç gündeme getirmez, bu hayvan hayvan savunucuları.

Bizim hocalarda bu kurban olayını yumuşatırlar bazıları vacip der. Bazıları sünnet diyerek onları cesaretlendirirler,deseler ki imkânı olana şartlar uygunsa herkesin kurban kesmesi Kuran’ın şu ayetlerine göre farz, hac kurbanı ayrı, farz kurbanı ayrı deseler ayetleride ayetleride delil getirerek söyleseler sorun bitecek.

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı