Kur'an ışığında doğru bildiğimiz yanlışlar.

Mustafa Ünalan

ALLAH ve resulüne uymak ve itaat etmek nedir? Resulüne itaat eden ALLAH'a itaat etmiş olur mu? Bu soru Müslümanların ihtilaf ettikleri, ayrıştıkları, yanlışa düştükleri bu soruya cevabı ALLAH'ın vahi olan kitabı Kur’an’dan cevap veremeyişlerinden kaynaklıdır, resule itaat etmeyi, resulü örnek almayı, vahye dayanan Kur’an’dan başka  peygamberinde emir ve yasakları koyduğunu söylemelerinden kaynaklanıyor, biri diyor ki resule itaat etmenin yolu hadislere tabi olmaktır diyerek sadece hadislere indirgeyen gurup, diğer gurupta ALLAH'a itaat aslında KURAN'a itaat etmektir, resulünde hem ALLAH'a ve vahi olan KURAN'a itaat eden hem de tebliğ edendir, yani bu manada resul ALLAH'ın vahi olan Kur’an’ına teslim olduğu için resulüne uyan ALLAH'a ve onun tebliğ etmiş olduğu Kur’an’a uymuş olur, bu.

Delil: TEVBE süresi 3-Ve ezanun minallâhi ve resûlihî ilân nâsi yevmel haccıl ekberi ennallâhe berîun minel muşrikîne ve resûluhu, fe in tubtum fe huve hayrun lekum, ve in tevelleytum fa'lemû ennekum gayru mu'cizîllâh, ve beşşirillezîne keferû bi azâbin elîm.

Bu ayetin başında ALLAH ve resulünden bir ihtar diyor, yani iki ihtar değilmiş, fakat bir resulünden ihtar, birde Allah’tan bir ihdar demiyor çünkü ALLAH kullarına söyleyeceğini resulünün ağzından söyletiyor ve önce resulü muhatap sonra resulün tebliğ ettiği ümmeti, böyle onlarca ayet var. Mesela TEVBE 90 da ALLAH ve resulüne yalan söylediler derken, resulünün tebliğ ettiği ayetlere yalan söylemiş oluyorlar iki ayrı otoriteye değil.

NİSA 100 de ALLAH ve resulüne hicret etmek maksadı ile yola çıkanlar derken, Bir ALLAH'a hicret edenler birde resulüne hicret edenlermi var? Mesela ALLAH bir şehirde resulü bir şehirde de iki ayrı kişiye mi hicret ediyolar? Resulünde ona katılanlarda ALLAH'ın vahy ettiği yere hicret ediyorlar, resulü ve onla beraber ALLAH'a hicret eden iki ayrı yola değil, tek bir yolda resulüyle beraber ALLAH'a hicret etmek demek.

ENFAL-20'de:Ey iman edenler! Allah´a ve Resulüne itaat edin, işittiğiniz halde O´ndan yüz çevirmeyin. Burada bir soru sorsak bizler resule itaat edince ALLAH'a itaat etmiş olmuyor muyuz? Resulde ALLAH'a itaat etmiyor mu? Cevabını ALLAH NİSA süresi 80? de: Kim Resul’e itaat ederse Allah´a itaat etmiş olur.

Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi göndermedik! KURAN da hep ALLAH ve resulüne itaat edin ayetleri varken sadece ALLAH'a itaat edin veya sadece nebiye diye bir ayet yoktur çünkü ALLAH kuluyla birebir konuşmaz, resulü vasıtasıyla vahyi önce resulüne onun diliyle de bize ulaştırır önce resulü uyar sonra bizler, yani resülüde bizlerde ALLAH'a uymuş oluruz. ALLAH’ın nebi olan resulü 23 sene kendinin de tabi olduğu vahyi tebliğ etmiştir delil HAKKA süresi mealen:43 - O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.

44 - O, bize isnaden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı,45 - Elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık,46 - Sonra da onun şah damarını keser atardık. Bu ayetlerden anlıyoruz ki dinin tek kaynağı ALLAH'ın vahy olan Kur’an’ı, yani ALLAH'ın hadisleri olan ayetlerini resulünün ağzıyla konuşturarak yazdırdığı Kur’an’dır, bu KUR'AN ayetlerini de ilk resulü tebliğ ettiği içinde, aynı manada 6348 adet ayet olan bu hadislerdir delil: CASİYE  6-ARAF 185 ZÜMER 23. Bu manada nebi Allah’tan Cebrail aracılıyla vahi alan, resulde bu aldığı vahyi önce öğrenip uygulayan sonrada tebliğ edendir nebiyken hata yapabilir ABESE 1-10, TEVBE 43,  ENFAL 67-68 TAHRİM 1 gibi fakat resul asla yanılmaz çünkü vahy le uyarılır, yani nebi ve resül ikisi de birdir nebi vahyi alan resül de aldığı bu vahyi tebliğ ettiği zaman resül olmuş olur, yani her nebi aynı zamanda resüldü, son nebi resül de Muhammet SAS’dir.

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı