Kur’an Bizden Ne İstiyor?

Mustafa Ünalan

Bir Kur’an’a iman etmemizi, inanmamızı istiyor, fakat tamamına iman etmemize, yani altı yüz sayfasına yani 6348 ayetin her birine iman etmemizi istiyor.

Delil NİSA süresi 150-151 mealen:150 - Onlar, Allah'ı ve peygamberlerini inkâr ederler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. "Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz" derler. Bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isterler.151 - İşte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Yani kitabullah nasıl inanmamızı emrediyorsa öyle inanmak.

Kuran’ın ikinci istediği: Kur’an’a güvenmek: sonsuz güven her sözden önce Kur’an’a vahi olan Allah'ın sözlerine güven, şartsız, âmâsız fakatsız şüphe etmeden güven.

Delil ZUHRUK 44: Doğrusu Kur'an, sana ve kavmine bir şereftir. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız. Mesela dünyadaki bir öğrenci hangi dersten imtihan olacaksa o kitaba çalışır öğrenirse iyi not alır, aynen böyle ahirette de tüm sorular bu kitaptan çıkar, ondandır ki Allah, bizi uyarıyor sadece Kur’an’a uyun diyor neden? Çünkü onların çoğu kitaptan konuşmazlar diye.

Delil ALİİMRAN 78:Onlardan bir grup var ki, kitapta olmayan bir şeyi siz kitaptan sanasınız diye, dilleriyle kitabı çarpıtırlar ve Allah'tan olmadığı halde, “Bu, Allah katındandır!” derler, böylece bile bile Allah hakkında yalanlar uydururlar. Bunun için şöyle diyebiliriz.

Allah, büyük fakat tek büyük, Kur’an en son kitap fakat kendinden öncekileri tasdik eden, onaylayan ve hepsini de açıklayan, kıyamete kadarda tek geçerli olan korunan ve uyulup uygulanacak olan, elimizdeki tek kitap.

Kur’an’ın diğer bir adı da ruhtur yani ruhsuz bir beden nasıl ölmüşse, yok olmuşsa, Kur ’ansız bir bedende ruhsuz yani ölüdür. Mesela ALLAH MÜDDESİR :(50-52) Sanki onlar, aslanlardan ürkerek firar etmiş yaban eşekleridir. Yok, onlardan her biri diler ki kendisine neşredilmiş sahifeler verilmiş olsun. Kur’an’ın bizden istediği üçüncü şey; kitabullaha teslim olmak.

Şöyle ki: ENAM 153 ve 155 mealen:153 - İşte benim doğru yolum budur; ona uyun. Sizi O'nun yolundan ayıracak başka yollara uymayın. (Azabından) korunmanız için Allah size böyle tavsiye etmiştir.155-İşte bu (Kur’an) da mübarek bir Kitap'tır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki, size rahmet edilsin.

ARAF 3 Mealen: Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! Evet Kur’an Peygamberimize ve bize onlarca ayetinde Kur’an’a uyun diyor fakat peygambere de tabi olun diyor çünkü peygamberimiz efendimizin de uyduğu sorumlu olduğu da Allah ve kitabullahdır. Bundandır ki peygambere uyunca ALLAH'A uymuş oluyoruz, bunun içindir ki peygamberimiz tek rol model örneğimizdir.

Delil ARAF 158: De ki; ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah'ın resulüyüm. O Allah ki, göklerin ve yerin bütün mülkü O'nundur. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. Bundan dolayı gelin, Allah'a ve resulüne iman edin. Allah'a ve Allah'ın bütün kelâmlarına iman etmiş bulunan o ümmî KURAN inmeden hali  ümmü  imiş, ümmilik okur yazar olmak değil, VAHİ  ile buluşmadan önceki hali  vahi inmeye başlayınca: peygambere, evet ona uyun ki, hidayete erebilesiniz. Neden Allah bu emri veriyor? Çünkü peygamberimizin 23 sene boyunca tebliğ ettiği sadece Kur’an idi.

Delil HAKKA süresindeki şu ayetler: (44-46) Eğer o Resul bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik. Evet Allah ve kelamı olan kitabında böyle derken, Peygamberini bile uyarırken ne yazık ki bizler Allah’ı ilk sıraya koymamız gerekirken, kullarını ilk sıraya koyduk, kitabı Kur’an’ı ilk sıraya koymamız gerekirken kullarının elleriyle yazdıkları eserleri ilk sıraya koyduk, tek rol model, önder ve örnek olan nebi resul, elçi olan peygamberimiz SAS ilk sırada  olması gerekirken diğer insanları ilk sıraya aldık, bunun içindir ki İslam aleminin düştüğü bu durumlara düştük, hemen  acilen hepimiz birden ilk sırayı Allah’a, kitabına ve bize örnek olan peygamberimize verip, onun gibi yaşayıp dini hayatımızda tatbik etmezsek, ahiretimizde heba olacak.

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı