Dua Allah’ım!

Mustafa Ünalan

Maddedeki her atomun tesbih ettiği sensinnefes alan her canlının zikrettiği sensinakil emanet ettiğin her varlığın akdettiği sensinduyan ve duyuran her duyunun hissettiği sensinkadri kıymet bilenlerin şükrettiği senvarlığı nimet bilenlerin hamd ettiği senAllah’ımben kulum sen Allah’sın. Ben isteyenim sen verensinben susayanım sen suvaransınben muhtacım sen ihtiyaç giderensinben kendine yetmeyen sen her şeye yetensinben beni bilmeyen sen beni benden iyi bilensinben bende olmayan sen şahdamarımdan yakın olansınkul kulca ister sen allah'ca verensinhalim arzuhalimdir duruşum duamsensizsem neyim var senliysem ne gam?

Allah’ım imanı olanın imkân tükenmez imandan ve Kur’an’dan ayırmaKur’an’dan mahrum olana isik erişmez kitaba uyanlardan kil, uymayanlardan klimaKur’an’ı bizden razı, bizi Kur’an’dan razı kil!hesap gününde Kur’an’ı şahit kıl, şekvatcı klimaKur’an’ı bize aç, bize Kur’an’ı açsusuz yüreklere vahyi ellerimizle açinsanlık zaman çölünde bu suya muhtaç ya rabbiAllah’ımsorunlarımızın elinde imalimizi kar gibi eritme imalimizin elinde sorunlarımızı kar gibi erit!

Bizidünyalıklarımızınaltında at etmedünyalıklarımızıaltımızdaBurak et!Sahipoldukları bize sahip olmasına izin vermeaklimizi ak, aşkımızı ak, yüzümüzde ak eyle!İmtihanpotasında bizi cevher et, bizi cüruf etme!Bizegötüreceğimiz yükü yükletgötüremeyeceklerimizi yükletmekahrındanlütfunasığınırızAllah’ımcelalinden cemaline sığınırızAllah’ımsenden sana sığınırız.

Allah’ımyalnız sana sığınırızAllah’ımbeni Allah’la aldatanlardan etmeAllah’la aldatanlara aldananlardan etmeşeytanin eylemlerimizi süslemesine izin vermeşeytaninsüslediği eylemlerimize izin vermebana Hz.Ademintövbesini, Hz.Nuh’un direnciniHz.İbrahim’in imanını Hz.İsmaillin teslimiyetini verHz.yakutun dirayetini, Hz.Yusuf’un iffetini verHz. Musa’nın celadetini, Hz.Harun’un sadakatini verHz.Davud’unsadesini, Hz. Süleyman’ın gayretini verHz.Eyyubisabrını, Hz.lokmanın hikmetini verHz.Zekeriya’nın hizmetini, Hz.Yahya’nınşehadetini verHz.Meryem’in adam işliğini, ve Hz.Muhammedîn muhabbetini ver yara!

Allah’ım bana eşyanın hakikatini gösterbana hakikate itaat, batila isyan liyakati lütfet dininin derdini derdim kil, özel dertlerimi satın alöyle aziz dertlere müptela kil ki, dermana bakmayayımbana tadına doyum olmayan kerim acılar yasatirademiinayetiz bilgimi hikmetsiz bırakmaimanımı gayretsiz sadakatimi mesnetsiz bırakmamizacımıfıtratsız ahlakimi nezaketsiz bırakmahayatimi muhabbetsiz ahiretimi cennetsiz bırakmaimanımı aklimin elinde esir etmeaklimi hissiyatımın elinde rezil etmehissiyatımışehvetimin elinde zelil etmeAllah’ımağlamayan gözden sızlamayan özden,kızarmayan yüzden sana sığınırımsirkten, küfürden, müşrikten,cahilden, gafilden, kafirden sana sığınırımkorkaklıktan, pişirimlikten, kıskançlıktan sana sığınırımharama dayalı servetten hak edilmemişşöhretten sana sığınırımhasetten, fesattan, kesattan, nifaktanfişkantan , fücurdan sana sığınırımiftiradan, ihanetten, cimrilikten, kincilikten sana sığınırım.

Allah’ımbenliğiminyaktığıateşte yakma beninefsime kul etme kul et nefsimi sana!bir lahza dahi bana bırakma benisen bana yetersin yetmem ben banabilmediğimi bildir görmediğimi göstersen bildirmezsen bilemem, göremem göstermesengönlüme huzur, gözlerime nur, dizime derman versen "ol" deyince olur, olmaz "ol" demesencanana can, cana canan, kalbe ferman veral iste ellerim uzattım sanane olur bırakma beni banasen bana yetersin yetmem ben banaAllah’ım ellerimi bırakmaAllah’ım bırakma bizi tut ellerimizi! Amin amin amin...

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı