Bayram Geliyor

Mustafa Ünalan

Kadir Gecesi Ve Bu İsme Adını Veren Sure

Mekke’de indirilmiştir, 5 ayettir. Resmi sıralamada 97, iniş sırasına göre 25. Suredir. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı Kadir gecesi ve değerinden söz ettiği için bu isimle anılır.Surenin Meali;

1-Biz onu Kadir gecesinde indirmeye başladık.

2-Kadir gecesinin(mahiyetinin) ne olduğunu sen nereden bileceksin!

3-Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

4-Melekler, beraberinde Ruh(vahiy) da varken her işle ilgili olarak Rablerinin izniyle inerler.

5-Ta fecrin doğuşuna kadar, o gece esenlik doludur.

1-2-AYETLER

Kur’an’ın hayata kattığı anlamı ve hayatı aydınlatmasını ifade eden bir içeriktedir. Kur’an ile buluşulan her an, kadir ve kıymet kazanmakta, Kur’an ile meşgul olunan her zaman ve zemin, Melek şahitliğine sahne olmaktadır. Kur’an’ın evrensel mesajı sonu fecr olan, esenlik vaat eden kutlu bir doğumun ve dirilişin müjdecisidir. İndiriliş zamanıyla ilgili bilgi verilmekte, bu arada zamanın değeri hakkında soru sorularak, vahiy desteği olmadan, sadece insan idrakiyle bunun bilinemeyeceğine dikkat çekilmektedir. Vahiy insan kaynaklı değildir, Allah’ın varlıkları bilgilendirme sistemlerinden biridir.Kadir gecesi, “kıymet, ölçü gecesi” anlamına gelir. Kâinata kıymet ve ölçünün verildiği gece olan Kadir gecesi, Kur’an’ın da insanlarla ilk buluşturulduğu gecedir. Gecenin kıymeti, onda indirilen vahiy nedeniyle dir. Bakara/185. Ayet gereği “Ramazan ayında” ve Duhan/3. Ayet gereği “mübarek ve bereketli bir gecede” başlanan Kur’an, aydınlatan bir ışık olarak, karanlıklara inat, bir nur şeklinde Kadir gecesinde ilk defa insanlarla buluşturulmuştur.

3-5-AYETLER

Bin aydan hayırlı oluşu, hayatın anlam kazanmasıyla elde edilebilmektedir. İçinde Kur’an nurunun bulunduğu her an, insanın kadir anı olmaktadır. Kur’an ile dolu bir hayat Kur’an’sız bin hayattan değerlidir. Ramazan ayında Kadir gecesini aramaya çalışmanın en evrensel ve anlaşılabilir şekli, Onu bütün zamanlara yaymak ve hayatı Kur’an ile buluşma hassasiyetini geliştirmektir.Vahyin anlam kazandırdığı ve hayatını vahyin şekillendirdiği her insana meleklerin inmesi her zaman mümkündür. Bu durumda, bir gecelik inmekten değil de, vahiyle buluşulan her dönemde bu birliktelikten söz edilebilir.Kur’an’ın metin olarak inişi elbette Hz. Peygamber(as)’in Peygamberliği sürecinde bitmiştir; ancak onun muhatap alışı, anlam zenginliği, aydınlatıcı misyonu ise inmeye ve geçerli olmaya devam etmektedir.Vahiy, her insanın hayatını yakından ilgilendiren mesajları vardır. Kur’an’ı hayatına indirenler, bu mesajlarla tanışacaklardır.

Vahyi düşünerek okuyanlar onun yeni anlamlarıyla ve vaat ettiği yeni ufuklarla buluşacaklardır. Vahiy, gece indirilmeye başlanmıştır ki karanlıklar aydınlığa dönüşsün. Bu nedenle vahyin geliş gayesi, karanlıkların, yerini Kur’an aydınlığına terk etmesini sağlamaktır. Bu önemli hedefin yakalanmasında şüphesiz bazı sıkıntılar da yaşanacaktır, belki de hayatın bir bölümü gece mesabesine dönüşebilecektir. Bazı dönemler sıkıntılar içerse de bunlar geçicidir. Unutulmamalıdır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için dünya hayatı karanlık gibi görünenlerin ahiret hayatları tıpkı fecrin doğumu gibi aydınlık ve bayram olacaktır.

Kadir Suresi Ve Kadir Gecesi Hakkında

Kadir gecesi, insanlığın ‘’son Peygamber” ile buluşturulduğu ve insanlığın nübüvvetsiz bırakılmadığı kutlu bir gecedir.Kadir gecesi, son ilahi seslenişin yaşandığı, son mektubun gönderilmeye başlanıp ilk satırlarının yazıldığı ilk gecedir. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı kutsal bir gecedir.Kadir gecesi, “kadir ve kıymetin” nasıl anlamlı olabileceğini bildiren. Hayata “ölçü”nün kazandırıldığı Ramazana kıymetini veren gecedir. Kadir gecesi, Allah’a adanmışlığı öğreten ilk gecedir. Vahiyden yoksun bir hayat, mahşerde derin pişmanlıkların yaşanmasına neden olacaktır.

Kadir gecesi, Tarık/1-3’te dile getirilen “cehalet karanlıklarını delip geçen Yıldız’ın ilk doğduğu gecedir, İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkartacak esasların ilk defa insanlıkla buluşturulduğu gecedir.İnsanlık için bir okuma seferberliğinin ve aydınlanmanın başlatıldığı, zerreden kürreye her şeyi okumak, anlamak, incelemek ve tanımak üzere ilahi ve Kainat kitabının buluşturulması anlamında ilk emrin verildiği gecedir. Bakara süresi 185 de de Kuran’ın ramazanda inmeye başladığı açık, fakatkadir süresi 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Diye niye sorduğunu da bir yıl boyu düşünmek lazım değil mi?

Özetle söylemek gerekirse, Kadir suresi, insanlığın nasıl bir ışıkla buluşturulduğunu göstermekle, hayata değer veren esasların vahiy ile şekillenenler olduğunu ve vahye dayalı bir ömür geçiren insanların hayatlarında karanlıkların kalmayacağını göstermektedir. Çünkü ahiret onlar için, yüz akı ve göz aydınlığı oluşturacaktır. Allah rızasına kilitlenen ve O’na kenetlenen hayatların aydınlıkla buluşacağı, dini hayatı birer şans gibi değil, doğru değerlerin yaşandığı bir süreç olarak kabul etmenin mümkün olduğu sunulmaktadır. Meleklerin beraberliği, işte bu insanlar için daima mümkündür.Geceyi hayatın tamamına yaygınlaştırmak ve geceye kıymet ve anlamını veren Kur’an’ı anlamak ve yaşamak. Hz Peygamber(as)’in 23 yıllık Risalet hayatı boyunca uyguladığı bundan başka bir şey değildi. Dolayısıyla Hz. Peygamber(as)’in devamlı sünneti de buydu. Sünneti doğru anlayıp yaşayanlardan olmamızı niyaz ediyorum.

Surenin Genel Mesajları

(1-2- ayetleri): surenin ilk iki ayetinde Yüce Allah, Kur’an’ın kadir gecesinde indirilmeye başlandığını, gecenin kıymetini insanların kendi idrakleriyle kavrayamayacaklarını soru sorarak beyan etmektedir.(3-5-ayetler): Bu ayetlerde öncelikle Kadir gecesinin 1000 aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir.

Meleklerin beraberlerinde vahiy varken, Allah’ın izni ile her iş veya herkesle ilgili olarak inecekleri de ifade edilerek tan yeri ağarıncaya kadar o gecenin esenlik olacağı vurgulanmaktadır. Gecenin aydınlığa dönüşmesi bir anlamda vahyin aydınlatıcı özelliğini ortaya koymaktadır.

Surenin leyl, ‘’gece’’ ile başlaması, vahyin indirilmeye başladığı dönemin karanlıklarını da temsil etmektedir. Vahiy, karanlıkları aydınlığa dönüştüreceği için surenin son kelimesi “fecr” yani aydınlık olarak belirlenmiştir. Çünkü vahiy aydınlıktır. Resul Muhammet hiç kendine peygamberliği müjdelendiği bu geceyi unutur mu? Veya Kuran ayetlerinin indiği bu geceyi unutur mu? , Veya vahyi meleği Cebrail’i gördüğü bu ilk geceyi unutur mu? ,Veya ilk vahyi aldığı böyle bir geceyi unutur mu?,  bizlere  kadir gecesini ramazanın son on gününde, veya tek günlerinde ,veya Ramazan’ın 27 inci gecesinde arayın desin ? Hem Maide süresi 67 ayetinde ey Resul sanaindirileni tebliğ etmez isen peygamberlik görevini yapmamış olursun demiyormu? Peygamber bu bildiği kadir gecesini unutmakla görevini yapmamış olmaz mı? Öyleise anlatılmak istenen Allah Resulü Kuran’ı arayın, onu bulun demiş olmasın mı?Hem sene boyu yat, birgün hatırla iş tamam olsun, günahlar silinsin akıla uyar mı?  Öyle ise Kadir kuranla, Allah ile peygamber ile hem hal olduğun kalbine koyduğun, hayatınayansıttığın Kuranlı her anın, Kuransız geçen bin aydan, birömürden hayırlı oluşudur, bizim kadrimiz kadir anımızdır.  Ramazan’ın orucun bayramın ruhunda Kuran vardır, eğer Ramazan geliyor da Kuran’ı getirmiyorsa! Güllaçbaklava bayramşekeri getiriyorsa, bura ya kadir gecesi gelir mi? , Kuran Ramazan ayında doğduğu için, Biz oruç tutup  bayramını kutluyoruz bu gece, aklımızı ruhumuzu yaşantımızı çek edip, kendimize gelip tövbe etmeliyizitikâflarımızla, çünkü fecir süresi 2’ ‘inci ayeti Ramazan’ın son on günündeki itikâfı işaret eder yani ömrün ve o senenin getirisini götürüsünü hesap et geçmişindeki hatalarına tevbe et ki bayramı hak et vesselam.

 

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon Albatros Global tedarikçi portalı