Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre 3 Ay Uzatıldı

 Ekonomik nedenlerle üretimine ara veren işletmelerde işçilere kısa çalışma ödeneği uygulamasında süre üç ay uzatıldı. İŞKUR, İşsizlik Fonu’ndan 3 ay yerine 6 aya kadar işçi ücretlerinin yüzde 60’ı oranında kısa çalışma ödeneği verecek.

Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre 3 Ay Uzatıldı

Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle haftalık çalışma sürelerini azaltan veya faaliyetini tamamen veya geçici olarak durduran işletmeler 3 ay daha rahatlayacak. Kararnameye göre, kısa çalışma uygulanan işyerleri için 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatma başvurusunda bulunulması durumunda kısa çalışma ödeneği süresi üç ay uzatılacak. Böylece Türkiye İş Kurumu, toplam 6 aya kadar kısa çalışma ödeneği verebilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İşsizlik Fonu’ndan, üretimini tamamen veya kısmen durdurmak zorunda kalan işletmelerin işçi çıkarmadan bu dönemi atlatmaları amacıyla, işçilerin brüt ücretlerinin yüzde 60’ına kadar ödeme yapıyor. Aylık ödeme tutarı brüt asgari ücretin yüzde 150’sine kadar çıkabiliyor. Bu kapsamda aylık 3 bin 838 liraya kadar ödeme yapılabiliyor. Daha önce üç oy olan ödeme süresi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 aya çıkartıldı.

Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, işsizlik ödeneği süresinden düşülüyor. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, ilk üç aylık dönemdeki kısa çalışma ödemeleri, işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.

Uygulama Anlatıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Aksaray SGK İl Müdürlüğü yetkilileri süreci anlattı. Yapılan bilgilendirmede "4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ya da zorlayıcı sebeplerle işyerinde çalışma süresinin önemli ölçüde azaltılması veya durdurulması halinde başvurulacak, istihdamın korunmasına yönelik bir uygulamadır. Kısa çalışma, çalışanların çalıştırılamadıkları süre için, işçilere yapılan bir ödemedir. Kısa çalışma talebi İŞKUR birimlerine yapılır" denildi.

Uygulamanın yapılabilmesi için gerekenlerin sıralandığı açıklamada "Kısa Çalışma Talep Formunun doldurulması ve kısa çalışma uygulanacak kişilerin liste halinde formun eki olarak teslim edilmesi başvuru için yeterlidir. İşverenin kısa çalışma talebine istinaden işyerinde iş müfettişleri tarafından uygunluk tespiti yapılır. İşyerinin kısa çalışma talebine yönelik uygunluk tespitine ilişkin bilgi/belgelerin ne zaman sunulacağı işverenin tercihine bağlıdır. Bu belgeler başvuru esnasında İŞKUR birimine Kısa Çalışma Talep Formu ekinde teslim edilebileceği gibi, uygunluk tespiti aşamasında İş Müfettişine de teslim edilebilir.

Uygunluk tespiti sonucunda işverenin kısa çalışma talebinin İş Müfettişince uygun görülmesi ve kısa çalışmaya tabi tutulan işçilerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda sayılan prim ödeme şartlarını taşımaları halinde kısa çalışma ödeneği ödenebilir. Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik talepler yeni başvuru olarak değerlendirilecektir. Zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma uygulamalarında kısa çalışma başlama tarihinden sonraki bir haftalık döneme ilişkin ücret işverene ait olup  kısa çalışma ödeneği ödemesi bu süreden sonra başlar. Kısa çalışma uygulanan döneme ilişkin primlerin tam yatırılması halinde, bu dönemde çalışmanın devam ettiği anlamına geleceği için ilgili kişilere kısa çalışma ödeneği ödenmeyecektir.

Kısa çalışma uygulanan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesinin ''18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilmesi gerekmektedir. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak İşveren ve İŞKUR tarafından ödenecektir. Bu dönemde çalışanların yalnızca genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. İŞKUR'a yapılacak eksik ve/veya hatalı bildirimden kaynaklanan fazla ödemeler yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil edilmektedir" ifadelerine yer verildi. Haber: Bayram Aksu

 

banner487

banner487

 
Evde Pişirdim Aksaray Ev Yemekleri Ev Yemekleri Aksaray Ev Yemekleri Aksaray Yemek flf motor enerji bilişim ltd. şti. sınırsız enerji web sayfası ozon cihazı sanitasyon